Komunistička internacionala značenje

Komunistička internacionala (skraćeno: Kominterna), tzv. Treća internacionala, međunar. organizacija osnovana 1919. radi ujedinjavanja komunističkih i drugih revol. stranaka u programu kojih je bilo rušenje kapitalizma, uspostava tzv. diktature proletarijata i međunar. sovj. republike; raspuštena 1943.