komunist značenje

komunist (lat.), pristaša komunizma; onaj koji radi na oživotvorenju ideja i ciljeva komunizma; član komun. organizacije.