komuna značenje

komuna (lat.). 1. Zajednica. 2. pov srednjovj. grad oslobođen feudalne ovisnosti, s administrativno-teritorijalnom, a ponekad i polit. samostalnošću. 3. pov vlast pariškoga radništva od 18. 3. do 28. 5. 1871 (→ Pariška k.). 4. Administrativno-teritorijalna, mjesna jedinica s izgrađenim sustavom organa i ustanova (→ općina).