kompozitni materijali značenje

kompozitni materijali, tehn materijali nastali kombinacijom dvaju ili više materijala različitih svojstava, obično od polimerne ili metalne matrice i vlakana; ističu se novim, poboljšanim svojstvima.