kompost značenje

kompost (lat. preko franc. i njem.), org. gnojivo; priprema se od različitih ostataka i otpadaka (korov, lišće, kuhinjski otpaci, pepeo i dr.).