komplanacija značenje

komplanacija (lat.), postupak izračunavanja površine zakrivljenih ploha.