kompetencija značenje

kompetencija (lat.), djelokrug, ovlast, ovlaštenje, mjerodavnost. lingv u terminologiji transformacijsko-generativne gramatike, sustav jezičnih pravila što ga u sebi posjeduje svaki govornik i koji je njegovo jezično znanje; s pomoću k. (takva znanja) govornik je kadar izreći i razumjeti bezbroj fraza koje prije toga nisu realizirane.