komorni ton značenje

komorni ton, apsolutna visina tona a1 (od 1931. po međunar. dogovoru 440 herca pri 20 °C); služi pri ugađanju glazbala.