komorna glazba značenje

komorna glazba, skladbe za manje sastave glazbala (od dua do noneta) u kojih svako glazbalo izvodi vlastitu dionicu; pojavila se u baroku.