Komori značenje

Komori (Comores), otočna država u S dijelu Mozambičkoga kanala (Indijski ocean) SZ od Madagaskara; 1862 km2 (otoci: Mwali ili Mohéli, Njazidja ili Grande Comore, Ndzwani ili Anjouan); 596 200 st. Stanovnici: Komorci (97%; mješanci crnaca, Arapa i Malgasa), Makua, Francuzi. Gl. grad Moroni (na otoku Njazidja). Službeni jezici komorski, francuski i arapski. Uzgoj kokosovih oraha, vanilije, klinčića, kave, začina. Ribarstvo. Proizvodnja eteričnih ulja. – pov 866. uspostavljen je franc. protektorat; 1912. postaju kolonija, a 1946. francuski prekomorski teritorij. Samoupravni su od 1961; nezavisnost dobivaju 1974; predsjednik postaje Ahmed Abdallah (svrgnut je drž. udarom 1975., ponovno je bio na vlasti 1978–89). 1975–2001. bilo je dvadesetak državnih udara i neuspjelih pučeva, uz česte intervencije franc. vojske. Federalna islamska republika proglašena je 1978. U drugoj pol. 1990-ih djeluje separatistički pokret na otocima Nzwami i Mwali (1999. priznata im je autonomija). Nakon drž. udara 1999. na vlasti je Azali Assoumani; 2002. izabran je za predsjednika.