komora značenje

komora (lat. iz grč.). 1. Organizacija ili ustanova koja zastupa interese neke profesionalne ili društv. skupine (liječnička, odvjetnička, trgovačka k.); udruga poduzeća jedne grane ili pak ukupnoga narodnoga gospodarstva jedne zemlje. 2. Prostorija ili omeđen prostor za posebne svrhe.