Komiža značenje

Komiža, grad i luka na Z obali otoka Visa; 1523 st. Zidine i kule iz mlet. doba. Poljodjelstvo, ribarstvo i preradba ribe.