komitet značenje

komitet (rus. iz franc.), odbor, posebni organ koji djeluje u ime neke zajednice, ili organ s funkcijom ustanove; također i vodeće tijelo polit. stranke, društv. skupine ili organizacije.