komisija značenje

komisija (lat.). 1. → povjerenstvo. 2. pravo nalog za sklapanje trg. posla za račun treće osobe.