komentar značenje

komentar (lat.), tumačenje, objašnjavanje nekog djela; ocjena, mišljenje, osvrt na neki događaj, pojavu i sl. u javnom istupu ili posredstvom masovnih medija.