komendacija značenje

komendacija (lat.), u feud. pravu, akt kojim se vazal feud. gospodaru obvezuje na pratnju u ratu.