kombinatorna varijanta značenje

kombinatorna varijanta, varijantni oblik fonema ili morfema uvjetovan kombinacijom u kojoj se upotrebljava, a u drugim je kombinacijama isključen.