komasacija značenje

komasacija (novolat.), grupiranje zemljišnih čestica svih vlasnika na jednom određenom području, radi racionalnije proizvodnje. Uz k. najčešće se izvode melioracijski radovi, nova mreža putova i sl.