Kolumbo značenje

Kolumbo, Kristof(or) (tal. Cristoforo Colombo, španj. Cristóbal Colón) (1451– 1506), genoveški pomorac u službi španj. dvora; u namjeri da pronađe zapadni morski put u Indiju, otkrio Ameriku (bahamski otok Guanahani, Kubu i Haiti; 1492), ploveći sa svojom eskadrom (»Santa Marija«, »Niña« i »Pinta«). 1493. organizirao je drugo putovanje i otkrio nove dijelove am. kontinenta (Male Antile, Puerto Rico i Jamaiku). Treće putovanje obavio je 1498., a četvrto, posljednje, 1502–04. Brodski dnevnik.