Kolumban značenje

Kolumban, sv. (543–615), irski opat, misionar u Burgundiji i Švicarskoj (»apostol Alemana«), osnivač samostana (Luxeuil i dr. u Francuskoj i Bobbio u Italiji).