kolon značenje

kolon, novčana jedinica Kostarike (= 100 sentima) i Salvadora ( = 100 sentava).