koloidna kemija značenje

koloidna kemija, grana fizikalne kemije koja proučava materiju u koloidnom stanju.