kolofonij značenje

kolofonij (grč.), žućkasta do tamnosmeđa smola, ostatak pri destilaciji terpentina; upotrebljava se kao sirovina u proizvodnji naliča, sapuna, papira, izolacijskih masa i maziva.