Kohn značenje

Kohn, Marija (1934), hrv. kaz. glumica. Zapažene uloge u suvremenom repertoaru (Ana Frank, Anouilhova Antigona, Erminija u Novakovu dj. Mirisi, zlato i tamjan); ističe se i na filmu (Svoga tela gospodar), radiju i TV.