kofein značenje

kofein (prema engl. coffee: kava), purinski alkaloid koji dolazi u kavi, čaju (tein), služi u medicini kao analeptik, diuretik i stimulans.