koedukacija značenje

koedukacija (lat.), zajednički odgoj (npr. muške i ženske mladeži).