kodifikacija značenje

kodifikacija (lat.), ukupnost zakona, pravnih normi, pravila, radi lakšega snalaženja u materiji, radi preglednosti, kriterija jedinstva i sl. (Hamurabijev zakonik, Justinijanov i Napoleonov kodeks). K. jezika, utvrđivanje normi i pravila knjiž. ili standardnoga jezika.