Knin značenje

Knin, grad na desnoj obali Krke u Dalmatinskoj zagori, 11 128 st. Zidine stare tvrđave. Želj. i cestovno raskrižje. Rudnik sadre; tvornica vijčane robe. – pov Naselje iz prapov. i rim. doba. Starohrv. grad i županiju spominje K. Porfirogenet (pol. 10. st.). Sjedište nekadašnje Kninske biskupije (između 1040. i 1050. – 1688). Stalno mjesto hrv. vladara krajem 11. st. (kralj Petar). Pod vlašću Nelipića, hrv.-ug. i bos. vladara, zatim Turaka (1522–1688), Venecije (do 1797), Austrije (1797–1805), Francuske (do 1813) i opet Austrije (do 1918). Središte srp. pobune i uporište u agresiji na Hrvatsku od 1991; oslobođen 1995.