Knies značenje

Knies, Karl Gustav Adolf (1821–98), njem. ekonomist i statističar; jedan od osnivača njem. povijesne škole; pristaša metalističke teorije novca.