klošar značenje

klošar (franc.), uličnjak, skitnica, beskućnik.