Klodvig značenje

Klodvig, franački kralj 466–511., iz dinastije Merovinga; ujedinio franačka plemena; osnovao franačku državu pobijedivši Rimljane (486), Alemane i Zapadne Gote; prešao na kršćanstvo o. 496. krstivši se u Reimsu.