klima značenje

klima (grč.) (podneblje), prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom ili područjem Zemljine površine u određenom razdoblju. Ovisi o klimatskim elementima koji su meteorološke naravi i činiteljima koji su geogr. prirode. Zbog različitih klimatskih uvjeta na Zemlji, izvršena je klasifikacija klimatskih tipova; najpoznatije su takve klasifikacije W. Köppena i C. W. Thornthwaitea.