klekovina značenje

klekovina (kosodrvina), grmolike, niske »šume« na planinama u graničnom području između visokih šuma i planinskih travnjaka; u našim planinama vrlo značajna klekovina planinskoga bora (krivulj; Pinus mugo).