Klaus značenje

Klaus, Karl Karlovič (1796–1864), rus. kemičar i farmaceut; izumio postupke dobivanja platinskih metala, otkrio rutenij (1844).