Klaić značenje

Klaić, Vjekoslav (1849–1928), hrv. povjesničar; napisao sintetska djela Povijest Hrvata (do 1608) i Poviest Bosne do propasti kraljevstva te niz monografija o hrv. povijesti.