Klaić značenje

Klaić, Nada (1920–88), hrv. povjesničarka; bavila se problemima društv. i polit. razvoja hrv. zemalja u sr. vijeku i pitanjima razvoja historiografije. Naročitu je pozornost posvećivala kritici izvora. Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku; Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku.