kitabi značenje

kitabi (arap.), u islamu, svete knjige kojima Bog preko svojih poslanika upućuje objavu nekoj zajednici. Poznata su četiri velika kitaba: Tevrat (Tora) priopćen je Musi (→ Mojsije), Zebur (Psalmi) Davudu (→ David), Indžil (Evanđelje) Isi (→ Isus krist), a Kuran Muhamedu.