Kistanje značenje

Kistanje, naselje i općinsko sjedište JZ od Knina; 1752 st. Leži na vapnenačkoj zaravni Bukovice (Dalmatinska zagora), uz cestu Bribir-Knin. Stradalo u Domovinskom ratu, a većinsko srp. pučanstvo raseljeno. Nakon 1995. naseljen veći broj hrv. obitelji iz Janjeva na Kosovu.