Kiryu značenje

Kiryu, grad na otoku Honshu, Japan; 115 434 st. Svilarstvo.