kinolin značenje

kinolin, bezbojna uljasta tekućina karakteristična mirisa (C9H7N), iz katrana kamenoga ugljena; derivati k. važni su alkaloidi (kinin, kinidin i dr.).