King značenje

King, Henry (1888–1982), am. film. redatelj; duge karijere (106 filmova), jedan od velikana klas. Hollywooda. Strpljivi David; Stella Dallas; U starom Chicagu; Bernardettina pjesma; Jesse James; Revolveraš; Snjegovi Kilimandžara.