kinestezija značenje

kinestezija (grč.), osjet gibanja koji nas obavještava o položaju i kretnjama pojedinih dijelova tijela; osjetna tjelešca (receptori) nalaze se pretežito u zglobnim čahurama.