kilogram značenje

kilogram (znak kg), jedinica mase, osnovna jedinica SI; definiran je međunarodnom pramjerom (tzv. prakilogramom) koja je pohranjena u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Sèvresu pokraj Pariza. Decimalne jedinice mase ne tvore se od kilograma nego od grama (g = 10–3 kg).