Kilimandžaro značenje

Kilimandžaro (Kilimanjaro), planinski masiv u SI Tanzaniji; najviši vrh Afrike; 5895 m. Sastoji se od tri vulkana (Shira, Mawenzi i, najviši, Kibo). Nac. park (756 km2).