Kilikija značenje

Kilikija (Cilicija), ant. pokrajina u JI Maloj Aziji. U ← 7. st. samostalna država; poslije pod perz., mak., seleukidskom, rim. (od ← 103) i biz. vlašću. Samostalna armenska kneževina (1198–1375), a od 15. st. pod tur. vlašću.