Kikuyu značenje

Kikuyu, narod iz skupine Bantu u Keniji; između 4,4 i 6,3 mil. pripadnika. Ratari, stočari. Klase prema dobi; kolektivne inicijacije; obrezivanje, klitoridektomija. Gl. nosioci ustanka Mau-Mau 1952–56 (→ Kenija).