Kikić značenje

Kikić, Hasan (1905–42), bos.herc. književnik; pisao pjesme, romane i pripovijesti s društveno angažiranom tematikom. Provincija u pozadini; Ho-ruk; Bukve.