Kije Sampan značenje

Kije Sampan (Khieu Samphan; 1931), kambodžanski političar; suosnivač i vođa Crvenih Khmera (od 1967). Vojnom pobjedom preuzima vlast 1975–76. i uspostavlja diktaturu; srušen je vijetnamskom invazijom 1978. nakon čega vodi gerilski otpor. Na čelu Crvenih Khmera bio je do predaje 1998.