Kielland značenje

Kielland, Alexander Lange (1849–1906), norv. književnik; autor romana, drama i novela; kritički slika autoritete građ. svijeta, okomljuje se na nemoral i laž. Radništvo.