Kičevo značenje

Kičevo, grad u Z Makedoniji; 26 300 st. Stanovnici Albanci i Makedonci. Spominje se 1018. pod nazivom Kicavis. Preradba drveta. U okolici ležišta željezne rude.